Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

1. GETTING ACQUAINTED. PERSONAL CONTACTS
ТАНЫСУ. АРАЛАСУ. КЕЗДЕСУ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 GETTING ACQUAINTED. PERSONAL CONTACTS. ТАНЫСУ. АРАЛАСУ. КЕЗДЕСУ.   Тыңдау
2 GREETING СӘЛЕМДЕСУ   Тыңдау
3 Good morning!  Қайырлы таң! [Kaiyrly’] [tan]! Тыңдау
4 Good afternoon! Қайырлы күн! [Kaiyrly’] [kun]! Тыңдау
5 Good evening!  Қайырлы кеш! [Kaiyrly’] [kesh]! Тыңдау
6 How are you? Қалыңыз қалай? [Kalynyz’] [kalai]? Тыңдау
7 Hello! Сәлеметсіз бе! [Salemetsiz] [be]! Тыңдау
8 Hi!  Сәлем! [Salem]! Тыңдау
9 (I'm) glad to see you!  Сізді көргеніме қуаныштымын! [Sizdi] [korgenime] [kuanyshtymyn]! Тыңдау
10 We are glad to see you!   Сізді көргенімізге қуаныштымыз! [Sizdi] [korgenimizge] [kuanyshtymyz]! Тыңдау
11 Glad to see you again!  Сізді қайта көргеніме қуаныштымын! [Sizdi] [kaita] [korgenime] [kuanyshtymyn]! Тыңдау
12 Welcome!  Қош келдіңіз! [Kosh] [keldiniz]! Тыңдау
13 I haven't seen you for weeks.  Мен сізді көрмегеніме бірнеше аптаның жүзі болыпты! [Men] [sizdi] [korgenime] [birneshe] [aptanyn] [zhuzi] [bolypty]! Тыңдау
14 Long time no see! Is it really you?   Көріспегелі көп болды ғой! Бұл сенбісің?! [Korispegeli] [kop] [boldy] [goi]! [Bul] [senbisin]!  Тыңдау
15 What a suprise!    Неткен тосынсый! [Netken] [tosynsyi]! Тыңдау
16 It's a long time since I last saw you!    Біздің көріспегенімізге көп уақыт болыпты! [Bizdin] [korispegenimizge] [kop] [uakyt] [bolypty]! Тыңдау
17 I haven’t seen you for ages! Сізді көрмегелі көп болды ғой! [Sizdi] [kormegeli] [kop] [boldy] [goi]! Тыңдау
18 How are you feeling?  Қал-жағдайыңыз қалай?  [Kal]-[zhagdaiynyz] [kalai]?    Тыңдау
19 How are you doing? Қалыңыз қалай?  [Kalynyz] [kalai]? Тыңдау
20 How are things?   Жағдайыңыз қалай? [Zhagdaiynyz] [kalai]?      Тыңдау
21 How are you getting along?  Істерің (із) алға басып жатыр ма? [Isterin] [аlga] [basyp] [zhatyr] [ma]? Тыңдау
22 What’s news? Не жаңалық?  [Ne] [zhanalyk]? Тыңдау
23 How is your family?   Үй-ішің(із) аман ба?  [Ui]-[ishin] ([iz]) [aman] [ba]? Тыңдау
24 How are your parents?   Әке-шешең(із) қалай?  [Ake]-[sheshen] ([iz]) [kalai]?  Тыңдау
25 How is your wife?   Әйеліңіздің қалы қалай?  [Аielinizdin]) [kaly] [kalai]? Тыңдау
26 How is your husband?  Жұбайыңыздың (күйеуіңіздің) қалы қалай? [Kuieuinizdin] [kaly] [kalai]? Тыңдау
27 How are your children?   Бала-шаға аман ба?  [Bala]-[shaga] [aman] [ba]?  Тыңдау
28 Thank you! Very well.   Рақмет, өте жақсы.  [Rakmet], [ote] [zhaksy]. Тыңдау
29 Thank you! Not bad.   Рақмет, жаман емес.  [Rakmet], [zhaman] [emes]. Тыңдау
30 Thank you! So-so.   Рақмет, онша емес.  [Rakmet], [onsha] [emes]. Тыңдау
31 (I'm) Fine, thank you.  Рақмет, жақсы.  [Rakmet], [zhaksy].     Тыңдау
32 I hope you are feeling well. Сіздің қалыңыз ойдағыдай деп ойлаймын.  [Sizdin] [kalynyz] [oidagydai] [dep] [oilaimyn]. Тыңдау
33 So-so, nothing good.  Онша емес. [Onsha] [emes].  Тыңдау
34 I'm all right.   Бәрі ойдағыдай.  [Bari] [oidagydai]. Тыңдау
35 Not bad.  Жаман емес.  [Zhaman] [emes]. Тыңдау
36 Welcome!  Қош келдіңіз!  [Kosh] [keldiniz]! Тыңдау
37 What is your name?   Сіздің атыңыз кім?  [Sizdin] [atynyz] [kim]? Тыңдау
38 I am ...   Менің атым ... [Menin] [atym]... Тыңдау
39 My name is ...   Менің есімім ... [Menin] [esimim]... Тыңдау
40 My surname is ...    Менің тегім ... [Menin] [tegim]...  Тыңдау
41 His name is ...  Оның аты ... [Onyn] [aty] .... Тыңдау
42 What is her name?  Оның есімі кім? [Onyn] [esimi] [kym]? Тыңдау
43 Her name is ...   Оның есімі ... [Onyn] [esimi]... Тыңдау
44 I would like you to meet ...    Сізді ... таныстыруға рұқсат етіңіз!  [Sizdi] … [tanystyruga] [ruksat] [etiniz]! Тыңдау
45 - my husband.   - күйеуіммен - [kuieuimmen] Тыңдау
46 - my wife. - әйеліммен - [aielimmen] Тыңдау
47 - my friend.   - досыммен - [dosymmen] Тыңдау
48 - my girlfriend.   - құрбыммен - [kurbymmen] Тыңдау
49 - our guest - біздің қонағымызбен - [bizdin] [konagymyzben] Тыңдау
50 -our new colleague - біздің жаңа әріптесімізбен  - [bizdin] [zhana] [ariptesimizben] Тыңдау
51 Let me introduce you to him.  Сізді оған таныстыруға рұқсат етіңіз!  [Sizdi] [ogan] [tanystyruga] [ruksat] [etiniz]! Тыңдау
52 Let me introduce … to you.  Сізбен ... таныстыруға рұқсат етіңіз!  [Sizben] … [tanystyruga] [ruksat] [etiniz]! Тыңдау
53 Let me introduce myself.   Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер! [Ozimdi] [tanystyruga] [ruksat] [etinizder]! Тыңдау
54 I think we've met before.   Біз бұрын кездескен сияқтымыз!  [Biz] [buryn] [kezdesken] [siyaktymyz]! Тыңдау
55 I don't think we have met before. Меніңше, біз бұрын кездеспегенбіз!  [Meninshe], [biz] [buryn] [kezdespegenbiz]! Тыңдау
56 I know you.   Мен сізді танимын.  [Men] [sizdi] [tanimyn]. Тыңдау
57 Have you met before?  Сіздер таныссыздар ма?  [Sizder] [tanyssyzdar] [ma]? Тыңдау
58 Have you already got acquainted with…?  Сіз ... танысып үлгердіңіз бе?  [Siz] … [tanysyp] [ulgerdiniz] [be]? Тыңдау
59 I want you to get acquainted with Mrs. (Ms., Miss) ...  Мен сізді ... ханыммен таныстырғым келеді.  [Men] [sizdi] … [hanymmen] [tanystyrgym] [keledi]. Тыңдау
60 Do you know Mrs. (Ms., Miss) ... ? Сіз ... ханыммен таныссыз ба?  [Siz] … [hanymmen] [tanyssyz] [ba]? Тыңдау
61 Pleased to meet you! Сізбен танысқаныма қуаныштымын! [Sizben] [tanyskanyma] [kuanyshtymyn]! Тыңдау
62 Mrs. ..., I believe? OR You are Mrs. …, aren’t you? Сіз ... ханым емессіз бе?  [Siz] [turaly] [kop] [estigenmin]! Тыңдау
63 Mr. ..., I believe? OR You are Mr. …, aren’t you? Сіз ... мырза емессіз бе?  [Siz] ... [hanym] [emessiz] [be]? Тыңдау
64 Who is that? Ол кім? [Siz] ... [myrza] [emessiz] [be]? Тыңдау
65 Who is this lady? Мына жас әйел кім? [Ol] [kim]? Тыңдау
66 How can I help you, ma'am? Ханым, сізге қандай көмек көрсете аламын? [Hanym], [sizge] [kandai] [komek] [korsete] [alamyn]? Тыңдау
67 Let's exchange e-mails / phone numbers. Телефон нөмірімен/ e-mail-мен алмасайық.  [Telefon] [nomirimen]/ [e]-[mail]-[men] [almasaiyk]. Тыңдау
68 This is my business card! Міне, мынау менің бизнес картам!  [Mine], [mynau] [menin] [biznes] [kartam]! Тыңдау
69 Come to us! Бізге қонаққа келіңіз!  [Bizge] [konakka] [keliniz]! Тыңдау