Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

16. Entertainment
Көңіл көтеру
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Entertainment  Көңіл көтеру    Тыңдау
2 What are you doing tonight? Кешкіге жоспарларыңыз бар ма?  [Keshkige] [zhosparlarynyz] [bar] [ma]? Тыңдау
3 I would like to go somewhere to relax. Менің бір жерге демалуға барғым келіп тұр.  [Menin] [bir] [zherge] [demaluga] [bargym] [kelip] [tur]. Тыңдау
4 Shall we find a nice place to go? Бір қызықты жерге баруға қалай қарайсыз.  [Bir] [kyzykty] [zherge] [baruga] [kalai] [karaisyz]? Тыңдау
5 I would like to see a film. Менің киноға барғым келеді.  [Menin] [kinoga] [bargym] [keledi]. Тыңдау
6 Let’s go to the movie tonight. Бүгін киноға барайық.  [Bugin] [kinoga] [baraiyk]. Тыңдау
7 Who are your favorite movie stars? Сіздің сүйікті әртістеріңіз кім?  [Sizdin] [suiikti] [artisteriniz] [kim]? Тыңдау
8 When does the movie start? Кино сағат нешеде басталады?  [Kino] [sagat] [neshede] [bastalady]? Тыңдау
9 Which cinema will we go to? Қай кинотеатрға барамыз?  [Kai] [kinoteatrga] [baramyz]? Тыңдау
10 What film would you like to see? Қандай кино көргіңіз келеді?   [Kandai] [kino] [korginiz] [keledi]? Тыңдау
11 What is this film about? Бұл кино не туралы?  [Bul] [kino] [ne] [turaly]? Тыңдау
12 Who is the director (stage director)? Бұл киноның режиссері (режиссер-қоюшысы) кім?  [Bul] [kinonyn] [rezhisseri] ([rezhisser]-[kouyshysy]) [kim]? Тыңдау
13 Have you seen films of this director before? Осы режиссердің туындыларын бұрын-соңды көріп пе едіңіз?  [Osy] [rezhisserdin] [tuyndylaryn] [buryn]-[sondy] [korip] [pe] [ediniz]? Тыңдау
14 Who stars in this film? Бұл кинода басты рөлді кім сомдайды?  [Bul] [kinoda] [basty] [roldi] [kim] [somdaidy]? Тыңдау
15 Did you like the soundtrack? Сізге киноның музыкалық көркемделуі ұнады ма?  [Sizge] [kinonyn] [muzykalyk] [korkemdelui] [unady] [ma]? Тыңдау
16 Did you like the movie plot? Сізге киноның желісі ұнады ма?  [Sizge] [kinonyn] [zhelisi] [unady] [ma]? Тыңдау
17 Is this film worth seeing? Бұл кино көруге тұрарлық па екен? [Bul] [kino] [koruge] [turarlyk] [pa] [eken]? Тыңдау
18 Would you like to go to the opera with me? Менімен операға барғыңыз келе ме?  [Menimen] [operaga] [bargynyz] [kele] [me]? Тыңдау
19 I’ll get the tickets. Мен билеттерді сатып аламын. [Men] [biletterdi] [satyp] [alamyn]. Тыңдау
20 I’ll pick you up at seven o’clock. Мен сізді сағат жетіде келіп алып кетемін.  [Men] [sizdi] [sagat] [zhetide] [kelip] [alyp] [ketemin]. Тыңдау
21 Will you take me to my seat, please? Менің орнымды көрсетіп жіберіңізші.  [Menin] [ornymdy] [korsetip] [zhiberinizshi]. Тыңдау
22 What time will the show be over? Қойылым қашан аяқталады?  [Koiylym] [kashan] [ayaktalady]? Тыңдау
23 How soon will the show begin? Қойылым қашан басталады?  [Koiylym] [kashan] [bastalady]? Тыңдау
24 Would you like to go dancing? Билейтін жерге баруға қалай қарайсыз?  [Bileitin] [zherge] [baruga] [kalai] [karaisyz]? Тыңдау
25 May I have this dancewith you, please? Сізді биге шақыруға рұқсат етіңіз! [Sizdi] [bige] [shakyruga] [ruksat] [etiniz]! Тыңдау
26 Are there any good movies on TV? Теледидардан қызық кинолар болады ма екен?  [Teledidardan] [kyzyk] [kinolar] [bolady] [ma] [eken]? Тыңдау
27 Are there any good programs on TV tonight? Бүгін кешке теледидардан қызық бір нәрсе болады ма екен?  [Bugin] [keshke] [teledidardan] [kyzyk] [bir] [narse] [bolady] [ma] [eken]? Тыңдау
28 What's on tonight? Бүгін не жүріп жатыр?  [Bugin] [ne] [zhurip] [zhatyr]? Тыңдау
29 What is it called? Қалай аталады?  [Kalai] [atalady]? Тыңдау
30 Do you have tickets for ... ? Сізде «____» фильміне билеттер бар ма?  [Sizde] «____» [fil’mine] [biletter] [bar] [ma]? Тыңдау
31 How much is a ticket? Билет қанша тұрады?  [Bilet] [kansha] [turady]? Тыңдау
32 What theatre would you like to go? Қай театрға барғыңыз келеді? [Kai] [teatrga] [bargynyz] [keledi]? Тыңдау
33 Can you tell me please what this opera is about? Бұл опера не туралы екенін айтып бере аласыз ба? [Bul] [opera] [ne] [turaly] [ekenin] [aityp] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
34 Is there a summary of the story? Әңгіменің қысқаша баяны бар ма? [Angimenin] [kyskasha] [bayany] [bar] [ma]? Тыңдау
35 Is this singer famous? Бұл әнші атақты ма?  [Bul] [anshi] [atakty] [ma]? Тыңдау
36 What time does the concert start? Концерт сағат нешеде басталады? [Koncert] [sagat] [neshede] [bastalady]? Тыңдау
37 Hurry up! The performance will start soon. Асығыңыздар! Қойылым қазір басталады.  [Asygynyzdar]! [Koiylym] [kazir] [bastaldy]. Тыңдау
38 I do not want to be late. Мен кешіккім келмейді.  [Men] [keshikkim] [kelmeidi]. Тыңдау
39 Do you have a program of the show? Сізде спектакльдің бағдарламасы бар ма?  [Sizde] [spektakl’din] [bagdarlamasy] [bar] [ma]? Тыңдау
40 Please show us to our seats. Бізге орындарымызды көрсетіп жіберіңізші.  [Bizge] [oryndarymyzdy] [korsetip] [zhiberinizshi]. Тыңдау
41 Where are our seats? Біздің орындарымыз қайсысы? [Bizdin] [oryndarymyz] [kaisysy]? Тыңдау
42 Do you like it? Сізге ұнай ма?  [Sizge] [unai] [ma]? Тыңдау
43 Which row/seat? Нешінші қатар/орын?  [Neshinshi] [katar] / [oryn]? Тыңдау
44 Our seats are in the fifth row. Біздің орындарымыз бесінші қатарда.  [Bizdin] [oryndarymyz] [besinshi] [katarda]. Тыңдау
45 Please follow me. Маған ілесіңіз.  [Magan] [ilesiniz]. Тыңдау
46 Is this seat taken? Бұл орын бос па?  [Bul] [oryn] [bos] [pa]? Тыңдау
47 You must be in the wrong seat. Бұл сіздің орныңыз емес сияқты. [Bul] [sizdin] [ornynyz] [emes] [siyakty]. Тыңдау
48 Let me pass, please. Мені өткізіп жіберіңізші.  [Meni] [otkizip] [zhiberinizshi]. Тыңдау
49 We spent a pleasant evening. Thank you. Бұл бір әдемі кеш болды, сізге үлкен рақмет.  [Bul] [bir] [ademi] [kesh] [boldy], [sizge] [ulken] [rakmet]. Тыңдау