Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

19. IN THE RESORT, ON THE BEACH
ШИПАЖАЙДА, ЖАҒАЖАЙДА
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 IN THE RESORT, ON THE BEACH  ШИПАЖАЙДА, ЖАҒАЖАЙДА    Тыңдау
2 The Beach season starts here in April.  Бұл жерде жағажай маусымы сәуірде басталады.   [Bul] [zherde] [zhagazhai] [mausymy] [sauirde] [bastalady]. Тыңдау
3 We are going to the beach todaу. Біз бүгін жағажайға барамыз.  [Biz] [bugin] [zhagazhaiga] [baramyz]. Тыңдау
4 It’s a sandy beach. Бұл құмайт жағажай.  [Bul] [kumait] [zhagazhai].  Тыңдау
5 It’s a stony beach.  Бұл тасты жағажай.  [Bul] [tasty] [zhagazhai]. Тыңдау
6 How do I get to the beach?  Мен жағажайға қалай барсам болады екен?  [Men] [zhagazhaiga] [kalai] [barsam] [bolady]? Тыңдау
7 What is the shortest way to the beach? Жағажайға ең қысқа жол қайсысы?  [Zhagazhaiga] [en] [kyska] [zhol] [kaisysy]? Тыңдау
8 Is the road to the lake a good one? Жағажайға баратын жол жақсы ма?  [Zhagazhaiga] [baratyn] [zhol] [zhaksy] [ma]? Тыңдау
9 The sun is so bright.  Күннің көзі жарқырап тұр.  [Kunnin] [kozi] [zharkyrap] [tur]. Тыңдау
10 Where are my sun glasses, I wonder? Менің күнге қарсы көзілдірігім қайда екен? [Menin] [kunge] [karsy] [kozildirikterim] [kaida] [eken]? Тыңдау
11 I need a beach bed.  Маған жатақ керек.  [Magan] [zhatak] [kerek]. Тыңдау
12 Do you like swimming?  Сен (суға түскенді) жүзгенді ұнатасың ба?    [Sen] [zhuzgendi] [unatasyn] [ba]? Тыңдау
13 I love swimming!  Мен жүзгенді қатты ұнатамын.  [Men] [zhuzgendi] [katty] [unatamyn]. Тыңдау
14 I am not going to swim, I am afraid of sharks.  Мен суға түспеймін, мен акулалардан қорқамын.  [Men] [suga] [tuspeimin], [men] [akulalardan] [korkamyn]. Тыңдау
15 Are there jellyfishes here?  Бұл жерде медуза бар ма?  [Bul] [zherde] [medusa] [bar] [ma]? Тыңдау
16 Do I have to pay if I am not going to swim?  Мен суға түспесем де төлеуім керек пе?  [Men] [suga] [tuspesem] [de] [toleuim] [kerek] [pe]? Тыңдау
17 I'd like to rent a scuba ...  Мен жалға ... алайын деп едім.  [Men] [zhalga] … [alaiyn] [degen] [edim].  Тыңдау
18 - scuba (gear) - акваланг - [akvalang] Тыңдау
19 - water ski - су шаңғысын - [su] [shangysyn] Тыңдау
20 - motorboat pedal boat - моторлы қайық - [matorly] [kaiyk] Тыңдау
21 - pneumatic boat - су велосипедін - [su] [velosipedin] Тыңдау
22 - inflatable boat - үрленбелі қайық - [urlenbeli] [kaiyk] Тыңдау
23 - air mattress - үрленбелі матраc - [urlenbeli] [matrac] Тыңдау
24 - deck-chair - шезлонг - [shezlong] Тыңдау
25 Is water deep enough for diving. Мына жер дайвинг үшін жеткілікті терең бе?  [Myna] [zher] [daiving] [ushin] [zhetkilikti] [teren] [be]? Тыңдау
26 No, it is shallow.  Жоқ, бұл жер таяз.  [Zhok], [bul] [zher] [tayaz]. Тыңдау
27 Can my baby get into the water?  Баламның суға түсуіне болады ма?  [Balamnyn] [suga] [tusuine] [bolady]? Тыңдау
28 I want to rent a yacht.  Мен жалға яхта алғым келеді. [Men] [zhalga] [yahta] [algym] [keledi]. Тыңдау
29 I wish I had my own yacht.  Мен өзімнің жекеменшік яхтамның болғанын армандаймын.  [Men] [ozimnin] [zhekemenshik] [yahtamnyn] [bolganyn] [armandaimyn]. Тыңдау
30 Where can I roller skate?  Роликтермен қай жерде сырғанауға болады?  [Roliktermen] [kai] [zherde] [syrganauga] [bolady]? Тыңдау
31 I'd like to fly a hang glider.  Мен дельтапланда ұшқым келеді.  [Men] [del’taplanda] [ushkym] [keledi]. Тыңдау
32 Where can I practice surfing?  Серфингті қай жерде үйренсем болады?  [Serfingti] [kai] [zherde] [uirensem] [bolady]? Тыңдау
33 Swimming is prohibited today.  Бүгін суға түсуге тыйым салынған.  [Bugin] [suga] [tusuge] [tyiym] [salyngan]. Тыңдау
34 Boating or sailing in stormy weather is extremely dangerous!  Дауылды күні қайықпен немесе яхтамен жүзу өте қауіпті.  [Dauyldy] [kuni] [kaiykpen] [nemese] [yahtamen] [zhuzu] [ote] [kauipti]. Тыңдау