Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

2. REQUEST
ӨТІНІШ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
REQUEST ӨТІНІШ   Тыңдау

1. I beg your pardon.

1. Кешіріңіз.

[Keshiriniz]. Тыңдау
2. Could you repeat it, please. 2. Тағы бір қайталап жіберіңізші. [Tagy] [bir] [kaitalap] [zhiberinizshi]. Тыңдау
3. Come with me! 3. Менімен жүріңіз. [Menimen] [zhuriniz]. Тыңдау
4. Could you lend me ... ? 4. Маған қарызға ... бере тұра аласыз ба? [Magan] [karyzga] … [bere] [tura] [alasyz] [ba]? Тыңдау
5. Can I borrow your pen? 5. Қаламыңызды ала тұрсам болады ма? [Kalamynyzdy] [ala] [tursam] [bolady] [ma]? Тыңдау
6. Could you do me a favor? 6. Менің бір өтінішімді орындай алмас па екенсіз? [Menin] [bir] [otinishimdi] [oryndai] [almas] [pa] [ekensiz]? Тыңдау
7. May I have a look at it?

7. Көрсем бола ма?

[Korsem] [bola] [ma]? Тыңдау
8. Would you, please, help me carry this? 8. Мынаны көтерісіп жібермес пе екенсіз? [Mynany] [koterisip] [zhibermes] [pe] [ekensiz]? Тыңдау
9. Could you give me a hand with these parcels? 9. Маған мына пакеттерді көтерісіп жібересіз бе? [Magan] [myna] [paketterdi] [koterisip] [zhiberesiz] [be]? Тыңдау
10. Will you please mail this letter for me? 10. Менің орныма мына хатты жібере аласыз ба? [Menin] [ornyma] [myna] [hatty] [zhibere] [alasyz] [ba]? Тыңдау

11. Will you help me to solve this problem?

11. Маған осы мәселені шешуге көмектесіңізші.

[Magan] [osy] [maseleni] [sheshuge] [komektesinizshi]? Тыңдау
12. May I have your address? 12. Сіздің мекенжайыңызды білсем бола ма? [Sizdin] [mekenzhaiynyzdy] [bilsem] [bola] [ma]? Тыңдау
13. Could you drop me to the downtown, please? 13. Мені орталыққа дейін жеткізіп тастай аласыз ба? [Meni] [ortalykka] [deiin] [zhetkizip] [tastai] [alasyz] [ba]? Тыңдау
14. Hurry up! 14. Жылдамдатыңыз! [Zhyldamdatynyz]! Тыңдау
15. What's this? 15. Бұл не? [Bul] [ne]? Тыңдау
16. What does this mean? 16. Бұл не деген сөз? [Bul] [ne] [degen] [soz]? Тыңдау
17. Where is the restroom? 17. Дәретхана қайда? [Darethana] [kaida]? Тыңдау
18. Why not? 18. Неге болмасқа? [Nege] [bolmaska]? Тыңдау
19. The sooner the better. 19. Ертерек басталғаны барлығымызға да жақсы. [Erterek] [bastalgany] [barlygymyzga] [da] [zhaksy]. Тыңдау