Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

23. Complaints
Шағымдар
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Complaints  Шағымдар    Тыңдау
2 I have a complaint. Менің шағымым бар.  [Menin] [shagymym] [bar]. Тыңдау
3 The room is dirty. Бөлме кір.  [Bolme] [kir]. Тыңдау
4 There’s too hot in the room. Бөлме іші өте ыстық.  [Bolme] [ishi] [ote] [ystyk]. Тыңдау
5 The door doesn’t lock. Есік жабылмайды.  [Esik] [zhabylmaidy]. Тыңдау
6 A switch is broken. Сөндіргіш сынып қалған. [Sondirgish] [synyp] [kalgan]. Тыңдау
7 A bulb has burnt out. Шам жанып кеткен. [Sham] [zhanyp] [ketken].  Тыңдау
8 There is no toilet paper. Әжетхана қағазы жоқ. [Azhethana] [kagazy] [zhok]. Тыңдау
9 There is no soap. Сабын жоқ. [Sabyn] [zhok].  Тыңдау
10 The toilet doesn’t work. It does not flush. Әжетхана жұмыс істемейді.  [Azhethana] [zhumys] [istemeidi]. Тыңдау
11 The wash basin is clogged. The sink is clogged. Шұңғылша қоқымға толып кеткен. [Shungylsha] [kokymga] [tolyp] [ketken]. Тыңдау
12 I can’t open the window. Мен терезені аша алмай жүрмін. [Men] [terezeni] [asha] [almai] [zhurmin]. Тыңдау
13 There’ no hot water. Ыстық су жоқ. [Ystyk] [su] [zhok]. Тыңдау
14 The TV set is out of order. Теледидар дұрыс жұмыс істемейді. [Teledidar] [durys] [zhumys] [istemeidi]. Тыңдау
15 The TV doesn’t work. Теледидар жұмыс істемейді. [Teledidar] [zhumys] [istemeidi]. Тыңдау
16 Someone has stolen my things.  Біреу менің заттарымды ұрлап кетіпті. [Bireu] [menin] [zattarymdy] [urlap] [ketipti].  Тыңдау
17 I’d like to change my room. Мен бөлмемді ауыстырғым келеді. [Men] [bolmemdi] [auystyrgym] [keledi]. Тыңдау
18 I’m still waiting for the breakfast I ordered. Мен тапсырған таңғы асымды әлі күтіп отырмын. [Men] [tapsyrgan] [tangy] [asymdy] [ali] [kutip] [otyrmyn]. Тыңдау
19 There must be a mistake. These are not mine. Сіз жаңылысқан боларсыз, бұл  менікі емес. [Siz] [zhanylyskan] [bolarsyz], [bul] [meniki] [emes]. Тыңдау
20 The stains have not been removed. Дақтар кетірілмепті.  [Daktar] [ketirilmepti]. Тыңдау
21 This stain is blood. Бұл қаннан жұққан дақ қой. [Bul] [kannan] [zhukkan] [dak] [koi]. Тыңдау
22 I reserved a double bed, but I got a twin. Мен екі кісілік қос төсегі бар бөлмеге тапсырыс берсем, сіздер маған екі бөлек төсегі бар бөлме беріпсіздер. [Men] [eki] [kisilik] [kos] [tosegi] [bar] [bolmege] [tapsyrys] [bersem], [sizder] [magan] [eki] [bolek] [tosegi] [bar] [bolme] [beripsizder].  Тыңдау
23 This room is too small.Don’t you have a bigger one? Бұл бөлме тым кішкентай. [Bul] [bolme] [tym] [kishkentai]. Тыңдау