Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

3. ASK ANYTHING: GETTING TO KNOW SOMEONE
ЖӨН СҰРАСУ: АТЫ-ЖӨНІН, ЕСІМІН СҰРАУ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
ASK ANYTHING ЖӨН СҰРАУ   Тыңдау

1. Getting to know someone

1. Аты-жөнін, есімін сұрау

  Тыңдау
2. What is your name? 2. Сіздің атыңыз кім? [Sizdin] [atynyz] [kim]? Тыңдау
3. May I have your name? 3. Есіміңіз кім екенін білсем болады ма? [Esiminiz] [kim] [ekenin] [bilsem] [bolady] [ma]? Тыңдау
4. What is your address? 4. Мекенжайыңыз қандай? [Mekenzhaiynyz] [kandai]? Тыңдау
5. What is your phone number? 5. Телефон нөміріңіз қандай? [Telefon] [nomiriniz] [kandai]? Тыңдау
6. Where do you come from? 6. Сіз қайдан келдіңіз? [Siz] [kaidan] [keldiniz]? Тыңдау
7. What is your occupation?

7. Сіз немен айналысасыз? (шұғылданасыз?)

[Siz] [nemen] [ainalysasyz]? Тыңдау
8. I am ... 8. Менің атым ... [Menin] [atym] … Тыңдау
9. My name is ... 9. Менің есімім ... [Menin] [esimim] … Тыңдау
10. My surname is ... 10. Менің тегім ... [Menin] [tegim] … Тыңдау

11. What is his name?

11. Оның аты кім?

[Onyn] [aty] [kym]? Тыңдау
12. His name is ... 12. Оның аты ... [Onyn] [aty] … Тыңдау