Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

33. Complaints
Шағымдар
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Complaints  Шағымдар   Тыңдау
2 My luggage hasn’t arrived. Менің жүгім жеткен жоқ.  [Menin] [zhugim] [zhetken] [zhok]. Тыңдау
3 Here is my claim tag. Міне, менің жүк түбіртегім.  [Mine] [menin] [zhuk] [tubirtegim].  Тыңдау
4 I didn't receive the claim tag when I checked in. Тіркеу кезінде маған жүк түбіртегі берілген жоқ.   [Tirkeu] [kezinde] [magan] [zhuk] [tubirtegi] [berilgen] [zhok].  Тыңдау
5 My baggage is broken, and some things are missing. Менің жүгім бүлінген және бірнеше заттарым орнында жоқ. [Menin] [zhugim] [bulingen] [zhane] [birneshe] [zattarym] [ornynda] [zhok]. Тыңдау
6 I feel sick.  Мен өзімді нашар сезініп тұрмын.  [Men] [ozimdi] [nashar] [sezinip] [turmyn]. Тыңдау
7 I can't find my suitcase.   Мен жол сандығымды таба алар емеспін.  [Men] [zhol] [sandygymdy] [taba] [alar] [emespin]. Тыңдау