Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

4. AGE
АДАМНЫҢ ЖАСЫН СҰРАУ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
Age Адамның жасын сұрау   Тыңдау

1. How old are you?

1. Сіз қаншадасыз?

[Siz] [kanshadasyz]? Тыңдау
2. I'm ... 2. Мен... [Men] ... Тыңдау
3. - seventeen 3. - он жетідемін - [on] [zhetidemin] Тыңдау
4. - twenty-five 4. - жиырма бестемін - [zhiyrma] [bestemin] Тыңдау
5. - thirty 5. - отыздамын - [otyzdamyn] Тыңдау
6. - forty-four 6. - қырық төрттемін - [kyryk] [torttemin] Тыңдау
7. You certainly don't look your age.

7. Сіз өз жасыңыздан жастау(үлкендеу) көрінесіз.

[Siz] [oz] [zhasynyzdan] [zhastau (ulkendeu)] [korinesiz]. Тыңдау
8. When were you born? 8. Сіздің туған күніңіз қашан? [Sizdin] [tugan] [kuniniz] [kashan]? Тыңдау
9. When were you born? 9. Қай жылғысыз? [Kai] [zhylgysyz]? Тыңдау
10. I was born in 1979. 10. Мен 1979 жылы туғанмын. [Men] [myn] [togyz] [zhuz] [zhetpis] [togyzynshy] [zhyly] [tuganmyn]. Тыңдау

11. You are three years older/ younger than me.

11. Сіз менен 3 жас үлкен/ кіші екенсіз.

[Siz] [menen] [ush] [zhas] [ulken] / [kishi] [ekensiz]. Тыңдау
12. My birthday is very soon. 12. Менің туған күнім жақындап қалды. [Menin] [tugan] [kunim] [zhakyndap] [kaldy]. Тыңдау
13. Today it is my birthday. 13. Бүгін менің туған күнім. [Bugin] [menin] [tugan] [kunim]. Тыңдау
14. Who's that olderly lady? 14. Мына егде ханым кім? [Myna] [egde] [hanym] [kim]? Тыңдау
16. He is a good-looking man. 15. Ол келбетті кісі. [Ol] [kelbetti] [kisi]. Тыңдау
17. She is a pretty girl. 16. Ол сүйкімді қыз. [Ol] [suikimdi] [kyz]. Тыңдау
18. How tall are you? 17. Сіздің бойыңыз қанша? [Sizdin] [boiynyz] [kansha]? Тыңдау
19. What’s your weight? 18. Сіздің салмағыңыз қанша? [Sizdin] [salmagynyz] [kansha]? Тыңдау