Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

48. Shoes
Аяқкиім
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Shoes Аяқкиім   Тыңдау
2

I want...

Маған ... керек.

[Magan] … [kerek]. Тыңдау
3 - shoes - туфли - [tufli] Тыңдау
4 - women's high boots - әйелдер етігі - [batenke] Тыңдау
5 - boots - бәтеңке - [aielder] [etigi] Тыңдау
6 - slippers. - шәрке - [sharke] Тыңдау
7 with low heels / low -heeled  өкшесі аласа / аласа өкшелі  [okshesi] [alasa] / [alasa] [oksheli] Тыңдау
8 with high heels / high-heeled өкшесі биік / биік өкшелі   [okshesi] [biik] / [biik] [oksheli] Тыңдау
9 with open toes тұмсығы ашық  [tumsygy] [ashyk]  Тыңдау
10 The shoes are comfortable. Туфли өте ыңғайлы.  [Tufli] [ote] [yngaily] Тыңдау
11 I wear size... Менің өлшемім ...  [Menin] [olshemim] … Тыңдау
12 These shoes are tight. Мына туфли аяғымды қатты қысады.  [Myna] [tufli] [ayagymdy] [katty] [kysady]. Тыңдау
13 Will you give me the other pair? Басқасын беріңізші.  [Baskasyn] [berinizshi]. Тыңдау
14 Please give me a larger (smaller) size. Үлкен (кішкене) өлшемін беріңізші.  [Ulken (kishkene)] [olshemin] [berinizshi]. Тыңдау
15 This size fits well. Осы өлшем келеді.  [Osy] [olshem] [keledi]. Тыңдау