Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

53. Grocery store
Азық-түлік дүкені
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Grocery store Азық-түлік дүкені   Тыңдау
2 May I have a ...  Маған ... беріңізші.  [Magan] … [berimizshi] Тыңдау
3 Bun - тоқаш - [tokash] Тыңдау
4 Wine - шарап - [sharap] Тыңдау
5 Soda  - газдалған сусын - [gazdalgan] [susyn] Тыңдау
6 Would you please weigh ... for me.  Маған ... өлшеп беріңізші.  [Magan] … [olshep] [berinizshi]. Тыңдау
7 - a pineapple(s) - ананас - [ananas] Тыңдау
8 - a watermelon(s)

- қауын

- [banan]

Тыңдау
9 - a banana(s) - банан - [kauyn] Тыңдау
10 - a potato(es) - картоп - [kartop] Тыңдау