Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

6. Asking the way
Жол сұрастыру
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1. Weather 1. Ауа райын білу   Тыңдау
2. What do you think the weather will be like? 2. Сіздіңше ауа райы қандай болмақ? [Sizdinshe] [aua] [raiy] [kandai] [bolmak]? Тыңдау
3. What's the forecast for today?  3. Бүгінгі ауа райының болжамы қандай?  [Bugingi] [aua] [raiynyn] [bolzhamy] [kandai]? Тыңдау
4. What's the weather like today?  4. Бүгін ауа райы қандай?  [Bugin] [aua] [raiy] [kandai]? Тыңдау
5. Today it is ... outdoors. 5. Бүгін ауа райы ... [Bugin] [aua] [raiy] … Тыңдау
6. - cold 6. - суық - [suyk] Тыңдау
7. - hot 7. - ыстық - [ystyk] Тыңдау
8. - windy 8. - желді - [zheldi] Тыңдау
9. - cloudy 9. - бұлтты - [bultty] Тыңдау
10. - cool 10. - салқын - [salkyn] Тыңдау
11. - warm 11. - жылы - [zhyly] Тыңдау
12. - rainy 12. - жаңбырлы - [zhanbyrly] Тыңдау
13. Is it expected to rain tomorrow?  13. Ертең жаңбыр болады ма екен?  [Erten] [zhanbyr] [bolady] [ma] [eken]? Тыңдау
14. Sandstorm. 14. Құйын. Құмды жел.  [Kuiyn]. [Kumdy] [zhel]. Тыңдау
15. Snowstorm (blizzard) expected. 15. Синоптиктер қардың қатты жауатындығын айтады.   [Sinoptikter] [kardyn] [katty] [zhauatyndygyn] [aitady]. Тыңдау
16. It's pouring.  16. Қатты жаңбыр жауып тұр.  [Katty] [zhanbyr] [zhauyp] [tur]. Тыңдау
17. It is raining cats and dogs.  17. Жаңбыр шелектеп құйып тұр. [Zhanbyr] [shelektep] [kuiyp] [tur]. [Aspannyn] [tubi] [tesilip] [kalgan] [siyakty]. Тыңдау
18. It's getting colder.  18. Суыта бастады. [Suyta] [bastady]. Тыңдау
19. The temperature will rise up to ninety five degrees Fahrenheit.  19. Ауа температурасы бүгін фаренгейт бойынша 95 градусқа дейін көтерілмек. [Aua] [temperaturasy] [bugin] [farengeit] [boiynsha] [toksan] [bes] [graduska] [deiin] [koterilmek]. Тыңдау
20. On Wednesday the temperature will reach 32 degrees Celsius / centigrade. 20. Сәрсенбі күні ауа температурасы Цельсий бойынша 32 градусқа дейін көтеріледі. [Sarsenbi] [kuni] [aua] [temperaturasy] [Cel’sii] [boiynsha] [otyz] [eki] [graduska] [deiin] [koteriledi]. Тыңдау
21. The temperature will drop to eight degrees below zero.  21. Температура 0-ден 8 градусқа дейін төмендейді. [Temperatura] [nolden] [segiz] [graduska] [deiin] [tomendeidi]. Тыңдау
22. Air temperature increases. 22. Ауа температурасы көтеріліп бара жатыр. [Aua] [temperaturasy] [koterilip] [bara] [zhatyr]? Тыңдау
23. Air temperature decreases.  23. Ауа температурасы төмендеп барады. [Aua] [temperaturasy] [tomendep] [barady]? Тыңдау