Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

63. WATCH REPAIR (SERVICE)
САҒАТ ЖӨНДЕУ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 WATCH REPAIR (SERVICE)  САҒАТ ЖӨНДЕУ   Тыңдау
2 Do you service Rolex watches?  Сіздер Ролекс сағатын жөндейсіздер ме?  [Sizder] [Roleks] [sagatyn] [zhondeisizder] [ma]? Тыңдау
3 My watch runs 2 minutes ahead a day.  Менің сағатым күн сайын 2 минутқа ілгері жүреді. [Menin] [sagatym] [kun] [saiyn] [eki] [minutka] [ilgeri] [zhuredi] Тыңдау
4 My watch runs behind.  Менің сағатым артта.  [Menin] [sagatym] [artta]. Тыңдау
5 My watch has stopped running. Менің сағатым тоқтап қалды.  [Menin] [sagatym] [toktap] [kaldy]. Тыңдау
6 My clock does not even tick.  Менің қабырға сағатым, тіпті, тықылдамайды да.  [Menin] [kabyrga] [sagattarym], [tipti], [tykyldamaidy] [da]. Тыңдау
7 Can you repair it?  Сіз оны жөндей аласыз ба?  [Siz] [ony] [zhondei] [alasyz] [ba]? Тыңдау
8 Can you replace the battery? Сіз батарейкасын ауыстырып бере аласыз ба?  [Siz] [batareikasyn] [auystyryp] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
9 Your watch needs cleaning and oiling.  Сіздің сағатыңызды тазалау және майлау қажет.  [Sizdin] [sagatynyzdy] [tazalau] [zhane] [mailau] [kazhet]. Тыңдау