Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

8. Nationality
Ұлтын сұрау
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Nationality Ұлтын сұрау   Тыңдау
2 What country do you come from? Сіз қай елден келдіңіз?  [Siz] [kai] [elden] [keldiniz]? Тыңдау
3 I come from Kazakhstan. Мен Қазақстаннан келдім.  [Men] [Kazakstannan] [keldim]. Тыңдау
4 Where are you from?   Сіз қайдан боласыз?  [Siz] [kaidan] [bolasyz]? Тыңдау
5 I'm from ...  Мен ...  [Men] … Тыңдау
6 - Russia - Ресейденмін - [Reseidenmin] Тыңдау
7 - Ukraine - Украинаданмын - [Ukrainadanmyn] Тыңдау
8 - Belorussia - Белоруссияданмын - [Belorussiyadanmyn] Тыңдау
9 - Italy - Италияданмын - [Italiyadanmyn] Тыңдау
10 - Canada - Канададанмын - [Kanadadanmyn] Тыңдау
11 - England - Англияданмын - [Angliyadanmyn] Тыңдау
12 - Spain - Испанияданмын - [Ispaniyadanmyn] Тыңдау
13 - the USA - АҚШ-танмын - [Amerika] [Kurama] [Shattarynynmyn] Тыңдау
14 - Japan - Жапонияданмын - [Zhaponiyadanmyn] Тыңдау
15 I live in Astana. Мен Астанада тұрамын. [Men] [Astanada] [turamyn]. Тыңдау
16 This is my first visit to the USA.  Бұл менің АҚШ-қа алғашқы сапарым.  [Bul] [menin] [Amerika] [Kurama] [Shattaryna] [algashky] [saparym]. Тыңдау
17 I've never visited other countries. Мен ешқашан басқа елдерге сапар шегіп көрген жоқпын.  [Men] [eshkashan] [baska] [elderge] [sapar] [shegip] [korgen] [zhokpyn]. Тыңдау
18 How long are you going to stay in the USA?  АҚШ-та қанша уақыт болмақ ойыңыз бар?  [Amerika] [Kurama] [Shattarynda] [kansha] [uakyt] [bolmak] [oiynyz] [bar]? Тыңдау
19 I hope to stay here for a few weeks.  Мен мұнда бірнеше апта болмақшымын.  [Men] [mynda] [birneshe] [apta] [bolmakshymyn].  Тыңдау
20 What nationality/ethnicity are you?  Сіздің ұлтыңыз қандай?  [Sizdin] [ultynyz] [kandai]? Тыңдау
21 I’m ... Мен ... [Men] ... Тыңдау
22 -Kazakh - қазақпын -[kazakpyn] Тыңдау
23 - Russian - орыспын - [oryspyn] Тыңдау
24 - Ukrainian - украинмын - [ukrainmyn] Тыңдау
25 - Belorussian - белоруспын - [beloruspyn] Тыңдау
26 - Jewish - евреймін - [evreimin] Тыңдау
27 My mother is ethnic German. Менің анамның ұлты – неміс.  [Menin] [anamnyn] [ulty] – [nemis]. Тыңдау
28 He is American. Ол АҚШ-тың азаматы.  [Ol] [Amerika] [Kurama] [Shattarynyn] [azamaty]. Тыңдау