Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

1. ТАНЫСУ. АРАЛАСУ. КЕЗДЕСУ
GETTING ACQUAINTED. PERSONAL CONTACTS
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 ТАНЫСУ. АРАЛАСУ. КЕЗДЕСУ. GETTING ACQUAINTED. PERSONAL CONTACTS. [ʹгэтинг] [эʹквэйнтид]. [ʹпё:с(э)нэл] [ʹконтэктc]. Тыңдау
2 СӘЛЕМДЕСУ GREETING [ʹгри:тинг] Тыңдау
3 Қайырлы таң! Good morning!  [гуд] [ʹмо:нинг] Тыңдау
4 Қайырлы күн! Good afternoon! [гуд] [͵а:фтэʹну:н] Тыңдау
5 Қайырлы кеш! Good evening!  [гуд] [ʹи:внинг] Тыңдау
6 Қалыңыз қалай? How are you? [хау] [а:] [ью:] Тыңдау
7 Сәлеметсіз бе! Hello! [хэʹлэу] Тыңдау
8 Сәлем! Hi!  [хай] Тыңдау
9 Сізді көргеніме қуаныштымын! (I'm) glad to see you!  ([айм]) [глэд] [ту:] [си:] [ью:] Тыңдау
10 Сізді көргенімізге қуаныштымыз! We are glad to see you!   [уи:] [а:] [глэд] [ту:] [си:] [ью:] Тыңдау
11 Сізді қайта көргеніме қуаныштымын! Glad to see you again!  [глэд] [ту:] [си:] [ью:] [эʹгэ(и)н] Тыңдау
12 Қош келдіңіз! Welcome!  [ʹуэлкэм] Тыңдау
13 Мен сізді көрмегеніме бірнеше аптаның жүзі болыпты! I haven't seen you for weeks.  [ай] [ʹхэв(э)нт] [си:н] [ью:] [фо:] [у и:кс] Тыңдау
14 Көріспегелі көп болды ғой! Бұл сенбісің! Long time no see! Is it really you?   [лонг] [тайм] [нэу] [си:]! [из] [ит] [ʹри(э)ли] [ью:]?  Тыңдау
15 Неткен тосын сый! What a suprise!    [уот] [э] [сэʹпрайз] Тыңдау
16 Біздің көріспегенімізге көп уақыт болыпты! It's a long time since I last saw you!    [итс] [э] [лонг] [тайм] [синс] [ай] [ла:ст] [со:] [ью:]! Тыңдау
17 Сізді көрмегелі көп болды ғой! I haven’t seen you for ages! [ай] [ʹхэв(э)нт] [си:н] [ью:] [фо:] [эйджиз]! Тыңдау
18 Қал жағдайыңыз қалай?  How are you feeling?  [хау] [а:] [ью:] [ʹфи:линг]?     Тыңдау
19 Қалыңыз қалай?  How are you doing? [хау] [а:] [ью:] [ду:инг]? Тыңдау
20 Жағдайыңыз қалай? How are things?   [хау] [а:] [сингз]?      Тыңдау
21 Істерің алға басып жатыр ма? How are you getting along?  [хау] [а:] [ью:] [ʹгэтинг] [эʹлонг]?  Тыңдау
22 Не жаңалық?  What’s news? [уотс] [нью:з]? Тыңдау
23 Үй ішің (із) аман ба?  How is your family?   [хау] [из] [йо:] [ʹфэм(э)ли]?      Тыңдау
24 Әке-шешең (із) қалай?  How are your parents?   [хау] [а:] [йо:] [ʹпэ(э)рэнтс]?      Тыңдау
25 Жұбайыңыздың (әйеліңіздің) қалы қалай?  How is your wife?   [хау] [из] [йо:] [уайф]?      Тыңдау
26 Жұбайыңыздың (күйеуіңіздің) қалы қалай? How is your husband?  [хау] [из] [йо:] [ʹхазбэнд]?     Тыңдау
27 Бала-шаға аман ба?  How are your children?   [хау] [а:] [йо:] [ʹчилдрэн]?      Тыңдау
28 Рақмет, өте жақсы.  Thank you! Very well.   [сэнк] [ью:]! [ʹвэри] [уэл].      Тыңдау
29 Рақмет, жаман емес.  Thank you! Not bad.   [сэнк] [ью:]! [нот] [бэд].      Тыңдау
30 Рақмет, онша емес.  Thank you! So-so.   [сэнк] [ью:]! [сэу]-[сэу].      Тыңдау
31 Рақмет, жақсы.  (I'm) Fine, thank you.  ([айм]) [файн], [сэнк] [ью:].     Тыңдау
32 Сіздің қалыңыз ойдағыдай деп ойлаймын.  I hope you are feeling well. [ай] [хэуп] [ью:] [а:] [ʹфи:линг] [уэл]. Тыңдау
33 Онша емес. So-so, nothing good.  [сэу]-[сэу]; [ʹнасинг] [гуд].  Тыңдау
34 Бәрі ойдағыдай.  I'm all right.   [айм] [о:л] [райт].      Тыңдау
35 Жаман емес.  Not bad.  [нот] [бэд].     Тыңдау
36 Қош келдіңіз!  Welcome!  [ʹуэлкэм]!     Тыңдау
37 Сіздің атыңыз кім?  What is your name?   [уот] [из] [йо:] [нэйм]?      Тыңдау
38 Менің атым - ... I am ...   [ай] [эм] ...      Тыңдау
39 Менің есімім - ... My name is...   [май] [нэйм] [из]...      Тыңдау
40 Менің тегім - .. My surname is ...    [май] [ʹсё:нэйм] [из] ...       Тыңдау
41 Оның аты - ... His name is ... [хиз] [нэйм] [из] ... Тыңдау
42 Оның есімі қалай?  What is her name?  [уот] [из] [хё:] [нэйм]?     Тыңдау
43 Оның есімі - ... Her name is ...   [хё:] [нэйм] [из] ...      Тыңдау
44 Сізді ... таныстыруға рұқсат етіңіз!  I would like you to meet ...    [ай] [уд] [лайк] [ью:] [ту:] [ми:т] ... Тыңдау
45 - күйеуіммен - my husband.   - [май] [ʹхазбэнд]. Тыңдау
46 - әйеліммен - my wife. -[май] [уайф]. Тыңдау
47 - досыммен - my friend.   - [май] [фрэнд].      Тыңдау
48 - құрбыммен - my girlfriend.   - [май] ['гэ:лфрэнд].      Тыңдау
49 - біздің қонағымызбен - our guest - [ʹауэ] [гэст] Тыңдау
50 - біздің жаңа әріптесімізбен  -our new colleague -[ʹауэ] [нью:] [ʹколи:г] Тыңдау
51 Сізді оған таныстыруға рұқсат етіңіз!  Let me introduce you to him.  [лэт] [ми:] [͵интрэʹдью:с] [ью:] [ту:] [хим].     Тыңдау
52 Сізбен ... таныстыруға рұқсат етіңіз!  Let me introduce … to you.  [лэт] [ми:] [͵интрэʹдью:с] … [ту:] [ью:]. Тыңдау
53 Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер! Let me introduce myself.   [лэт] [ми:] [͵интрэʹдью:с] [майʹсэлф]. Тыңдау
54 Біз бұрын кездескен сияқтымыз!  I think we've met before.   [уив] [мэт] [биʹфо:].      Тыңдау
55 Меніңше, біз бұрын кездеспегенбіз!  I don't think we have met before. [ай] [дэунт] [синк] [eи:] [хэв] [мэт] [биʹфо:]. Тыңдау
56 Мен сізді танимын.  I know you.   [ай] [нэу] [ью:].      Тыңдау
57 Сіздер таныссыздар ма?  Have you met before?  [хэв] [ью:] [мэт] [биʹфо:]?     Тыңдау
58 Сіз ... танысып үлгердіңіз бе?  Have you already got acquainted with…?  [хэв] [ью:] [о:лʹрэди] [гот] [эʹкуэйнтид] [уиз]…?  Тыңдау
59 Мен сізді ... ханыммен таныстырғым келеді.  I want you to get acquainted with Mrs. (Ms., Miss) ...  [ай] [уонт] [ью:] [ту:] [гэт] [эʹкуэйнтид] [уиз] [мисэз] ([миз]., [мис]) ...      Тыңдау
60 Сіз ... ханыммен таныссыз ба?  Do you know Mrs. (Ms., Miss) ...? [ду:] [ью:] [нэу] [мисэз] ([миз]., [мис])]) ...? Тыңдау
61 Сізбен танысқаныма қуаныштымын! Pleased to meet you! [итс] [найс] [ту:] [ми:т] [ью:]!
Тыңдау
62 Сіз ... ханым емессіз бе?  Mrs. ..., I believe? OR You are Mrs. …, aren’t you? [мисэз]. ..., [ай] [биʹли:в]?    [о:] [ью:] [а:] [мисэз]. …, [а:нт] [ью:]? Тыңдау
63 Сіз ... мырза емессіз бе?  Mr. ..., I believe? OR You are Mr. …, aren’t you? [мистэ], [ай] [биʹли:в]? [о:] [ью:] [а:] [мистэ] …, [а:нт] [ью:]? Тыңдау
64 Ол кім? Who is that? [ху:] [из] [зэт]? Тыңдау
65 Мына жас әйел кім? Who is this lady? [ху:] [из] [зис] [ʹлэйди]? Тыңдау
66 Ханым, сізге қандай көмек көрсете аламын? How can I help you, ma'am? [хау] [кэн] [ай] [хэлп] [ью:], [мэм]? Тыңдау
67 Телефон нөмірімен/ e-mail-мен алмасайық.  Let's exchange e-mails / phone numbers. [лэтс] [иксʹчэйндж] [и:]-[мэйлз] / [фэун] [ʹнамбэз]. Тыңдау
68 Міне, мынау менің бизнес картам!  This is my business card! [зис] [из] [май] [ʹбизнис] [ка:д]! Тыңдау
69 Бізге қонаққа келіңіз!  Come to us! [кам] [ту:] [ас]! Тыңдау