Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

16. Көңіл көтеру
Entertainment
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Көңіл көтеру  Entertainment    Тыңдау
2 Кешкіге жоспарларыңыз бар ма?  What are you doing tonight? [уот] [а:] [ью:] [ду:инг] [тэʹнайт]? Тыңдау
3 Менің бір жерге демалуға барғым келіп тұр.  I would like to go somewhere to relax. [ай] [вуд] [лайк] [ту:] [гэу] [ʹсамóэа] [ту:] [риʹлэкс]. Тыңдау
4 Бір қызықты жерге баруға қалай қарайсыз.  Shall we find a nice place to go? [шэл] [óи:] [файнд] [э,(эй)] [найс] [плэйс] [ту:] [гэу]? Тыңдау
5 Менің киноға барғым келеді.  I would like to see a film. [ай] [вуд] [лайк] [ту:] [си:] [э,(эй)] [филм]. Тыңдау
6 Бүгін киноға барайық.  Let’s go to the movie tonight. [лэтс] [гэу] [ту:] [зэ] [ʹму:ви] [тэʹнайт]. Тыңдау
7 Сіздің сүйікті әртістеріңіз кім?  Who are your favorite movie stars? [ху:] [а:] [йо:] [ʹфэйвэ] [ʹму:ви] [ста:з]? Тыңдау
8 Кино сағат нешеде басталады?  When does the movie start? [уэн] [даз] [зэ] [ʹму:ви] [ста:т]? Тыңдау
9 Қай кинотеатрға барамыз?  Which cinema will we go to? [уич] [ʹсинимэ] [óил] [óи:] [гэу] [ту:]? Тыңдау
10 Қандай кино көргіңіз келеді?   What film would you like to see? [уот] [филм] [вуд] [ью:] [лайк] [ту:] [си:]? Тыңдау
11 Бұл кино не туралы (не жайында)?  What is this film about? [уот] [из] [зис] [филм] [эʹбаут]? Тыңдау
12 Бұл киноның режиссері (режиссер-қоюшысы) кім?  Who is the director (stage director)? [ху:] [из] [зэ] [дай’рэктэ] ([стэйдж] [дай’рэктэ])? Тыңдау
13 Осы режиссердің туындыларын бұрын-соңды көріп пе едіңіз?  Have you seen films of this director before? [хэв] [ью:] [си:н] [филм] [ов] [зис] [дай’рэктэ] [биʹфо:]? Тыңдау
14 Бұл кинода басты рөлді кім сомдайды?  Who stars in this film? [ху:] [ста:з] [ин] [зис] [филм]? Тыңдау
15 Сізге киноның музыкалық көркемделуі ұнады ма?  Did you like the soundtrack? [дид] [ью:] [лайк] [зэ] [ʹсаундтрэк]? Тыңдау
16 Сізге киноның желісі ұнады ма?  Did you like the movie plot? [дид] [ью:] [лайк] [зэ] [ʹму:ви] [плот]? Тыңдау
17 Бұл кино көруге тұрарлық па екен? Is this film worth seeing? [из] [зис] [филм] [óё:с] [ʹси:инг]? Тыңдау
18 Менімен операға барғыңыз келе ме?  Would you like to go to the opera with me? [вуд] [ью:] [лайк] [ту:] [гэу] [ту:] [зэ] [ʹоп(э)рэ] [óиз] [ми:]? Тыңдау
19 Мен билеттерді сатып аламын. I’ll get the tickets. [айл] [гэт] [зэ] [ʹтикитc]. Тыңдау
20 Мен сізді сағат жетіде келіп алып кетемін.  I’ll pick you up at seven o’clock [айл] [пик] [ью:] [ап] [эт] [ʹсэв(э)н] [эʹклок] Тыңдау
21 Менің орнымды көрсетіп жіберіңізші.  Will you take me to my seat, please? [óил] [ью:] [тэйк] [ми:] [ту:] [май] [си:т], [пли:з]? Тыңдау
22 Қойылым қашан аяқталады?  What time will the show be over? [уот] [тайм] [óил] [зэ] [шэу] [би:] [ʹэувэ]? Тыңдау
23 Қойылым қашан басталады?  How soon will the show begin? [хау] [су:н] [óил] [зэ] [шэу] [биʹгин]? Тыңдау
24 Билейтін жерге баруға қалай қарайсыз?  Would you like to go dancing? [вуд] [ью:] [лайк] [ту:] [гэу] [ʹда:нсинг]? Тыңдау
25 Сізді биге шақыруға рұқсат етіңіз! May I have this dancewith you, please? [мэй] [ай] [хэв] [зис] [да:нс] [óиз] [ью:], [пли:з]? Тыңдау
26 Теледидардан қызық кинолар болады ма екен?  Are there any good movies on TV? [а:] [зэа] [ʹэни] [гуд] [ʹму:виз] [он] [͵ти:ʹви:]? Тыңдау
27 Бүгін кешке теледидардан қызық бір нәрсе болады ма екен?  Are there any good programs on TV tonight? [а:] [зэа] [ʹэни] [гуд] [ʹпрэугрэмз] [он] [͵ти:ʹви:] [тэʹнайт]? Тыңдау
28 Бүгін не жүріп жатыр?  What's on tonight? [уотс] [он] [тэʹнайт]? Тыңдау
29 Қалай аталады?  What is it called? [уот] [из] [ит] [ко:лд]? Тыңдау
30 Сізде «____» фильміне билеттер бар ма?  Do you have tickets for ... ? [ду:] [ью:] [хэв] [ʹтикитс] [фо:] ... ? Тыңдау
31 Билет қанша тұрады?  How much is a ticket? [хау] [мач] [из] [э,(эй)] [ʹтикит]? Тыңдау
32 Қай театрға барғыңыз келеді? What theatre would you like to go? [уот] [ʹсиэтэ] [вуд] [ью:] [лайк] [ту:] [гэу]? Тыңдау
33 Бұл опера не туралы екенін айтып бере аласыз ба? Can you tell me please what this opera is about? [кэн] [ью:] [тэл] [ми:] [пли:з] [óот] [зис] [ʹоп(э)рэ] [из] [эʹбаут]? Тыңдау
34 Әңгіменің қысқаша баяны бар ма? Is there a summary of the story? [из] [зэа] [э,(эй)] [ʹсам(э)ри] [ов] [зэ] [ʹсто:ри]? Тыңдау
35 Бұл әнші атақты ма?  Is this singer famous? [из] [зис] [ʹсингэ] [ʹфэймэс]? Тыңдау
36 Концерт сағат нешеде басталады? What time does the concert start? [уот] [тайм] [даз] [зэ] [ʹконсэт] [ста:т]? Тыңдау
37 Асығыңыздар! Қойылым қазір басталады.  Hurry up! The performance will start soon. [ʹхари] [ап]! [зэ] [пэʹфо:мэнс] [óил] [ста:т] [су:н]. Тыңдау
38 Мен кешіккім келмейді.  I do not want to be late. [ай] [ду:] [нот] [óонт] [ту:] [би:] [лэйт]. Тыңдау
39 Сізде спектакльдің бағдарламасы бар ма?  Do you have a program of the show? [ду:] [ью:] [хэв] [э,(эй)] [ʹпрэугрэм] [ов] [зэ] [шэу]? Тыңдау
40 Бізге орындарымызды көрсетіп жіберіңізші.  Please show us to our seats. [пли:з] [шэу] [ас] [ту:] [ʹауэ] [си:тс]. Тыңдау
41 Біздің орындарымыз қайсысы? Where are our seats? [уэа] [а:] [ʹауэ] [си:тс]? Тыңдау
42 Сізге ұнай ма?  Do you like it? [ду:] [ью:] [лайк] [ит]? Тыңдау
43 Нешінші қатар/орын?  Which row/seat? [уич] [рэу]/[си:т]? Тыңдау
44 Біздің орындарымыз бесінші қатарда.  Our seats are in the fifth row. [ʹауэ] [си:тс] [а:] [ин] [зэ] [фифс] [рэу]. Тыңдау
45 Маған ілесіңіз.  Please follow me. [пли:з] [ʹфолэу] [ми:]. Тыңдау
46 Бұл орын бос па?  Is this seat taken? [из] [зис] [си:т] [ʹтэйкэн]? Тыңдау
47 Бұл сіздің орныңыз емес сияқты. You must be in the wrong seat. [ью:] [маст] [би:] [ин] [зэ] [ронг] [си:т]. Тыңдау
48 Мені өткізіп жіберіңізші.  Let me pass, please. [лэт] [ми:] [па:с], [пли:з]. Тыңдау
49 Бұл бір әдемі кеш болды, сізге үлкен рақмет.  We spent a pleasant evening. Thank you. [óи:] [спэнт] [э,(эй)] [ʹплэз(э)нт] [ʹи:внинг]. [сэнк] [ью:]. Тыңдау