Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

19. ШИПАЖАЙДА, ЖАҒАЖАЙДА
IN THE RESORT, ON THE BEACH
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 ШИПАЖАЙДА, ЖАҒАЖАЙДА  IN THE RESORT, ON THE BEACH  [ин] [зэ] [риʹзо:т], [он] [зэ] [би:ч]  Тыңдау
2 Бұл жерде жағажай маусымы сәуірде басталады.   The Beach season starts here in April.  [зэ] [би:ч] [ʹси:з(э)н] [ста:тс] [хиэ] [ин] [ʹэйпрэл].     Тыңдау
3 Біз бүгін жағажайға барамыз.  We are going to the beach todaу [уи:] [а:] [ʹгэуинг] [ту:] [зэ] [би:ч] [тэʹдэй]. Тыңдау
4 Бұл құмайт жағажай.  It’s a sandy beach. [итс] [э,(эй)] [ʹсэнди] [би:ч]. Тыңдау
5 Бұл тасты жағажай.  It’s a stony beach.  [итс] [э,(эй)] [ʹстэуни] [би:ч].     Тыңдау
6 Мен жағажайға қалай барсам болады екен?  How do I get to the beach?  [хау] [ду:] [ай] [гэт] [ту:] [зэ] [би:ч]?     Тыңдау
7 Жағажайға ең қысқа жол қайсысы?  What is the shortest way to the beach? [уот] [из] [зэ] [шо:тэст] [вэй] [ту:] [зэ] [би:ч]? Тыңдау
8 Жағажайға баратын жол жақсы ма?  Is the road to the lake a good one? [из] [зэ] [рэуд] [ту:] [зэ] [лэйк] [э,(эй)] [гуд] [óан]? Тыңдау
9 Күннің көзі жарқырап тұр.  The sun is so bright.  [зэ] [сан] [из] [сэу] [брайт].     Тыңдау
10 Менің күнге қарсы көзілдіріктерім қайда екен? Where are my sun glasses, I wonder? [уэа] [а:] [май] [сан] [гла:сиз], [ай] [ʹóандэ]? Тыңдау
11 Маған жатақ (ағаш тапшан) керек.  I need a beach bed.  [ай] [ни:д] [э,(эй)] [би:ч] [бэд].     Тыңдау
12 Сен (суға түскенді) жүзгенді ұнатасың ба?    Do you like swimming?  [ду:] [ью:] [лайк] [ʹсóиминг]?     Тыңдау
13 Мен жүзгенді қатты ұнатамын.  I love swimming!  [ай] [лав] [ʹсóиминг]!     Тыңдау
14 Мен суға түспеймін, мен акулалардан қорқамын.  I am not going to swim, I am afraid of sharks.  [ай] [эм] [нот] [ʹгэуинг] [ту:] [сóим], [ай] [эм] [эʹфрэйд] [ов] [ша:кс].     Тыңдау
15 Бұл жерде медуза бар ма?  Are there jellyfishes here?  [а:] [зэа] [ʹджэлифишиз] [хиэ]?     Тыңдау
16 Мен суға түспесем де төлеуім керек пе?  Do I have to pay if I am not going to swim?  [ду:] [ай] [хэв] [ту:] [пэй] [иф] [ай] [эм] [нот] [ʹгэуинг] [ту:] [сóим]?     Тыңдау
17 Мен жалға ... алайын деп едім.  I'd like to rent a scuba ....  [айд] [лайк] [ту:] [рэнт] [э,(эй)] [ʹск(й)у:бэ] ....     Тыңдау
18 - акваланг - scuba (gear) - [ʹск(й)у:бэ] ([гиэ]) Тыңдау
19 - су шаңғысын - water ski - [ʹóо:тэ] [ски:] Тыңдау
20 - моторлы қайық - motorboat pedal boat - [ʹмэутэ] [бэут] [ʹпэдл] [бэут] Тыңдау
21 - су велосипедін - pneumatic boat - [нью:ʹмэтик] [бэут] Тыңдау
22 - үрленбелі қайық - inflatable boat - [инʹфлэйтэб(э)л] [бэут] Тыңдау
23 - үрленбелі матрац - air mattress - [эа] [ʹмэтрис] Тыңдау
24 - шезлонг - deck-chair - [дэк]-[чэа] Тыңдау
25 Мына жер дайвинг үшін жеткілікті терең бе?  Is water deep enough for diving. [из] [ʹóо:тэ] [ди:п] [иʹнаф] [фо:] [ʹдайвинг]. Тыңдау
26 Жоқ, бұл жер таяз.  No, it is shallow.  [нэу], [ит] [из] [ʹшэлэу].     Тыңдау
27 Баламның суға түсуіне болады ма?  Can my baby get into the water?  [кэн] [май] [ʹбэйби] [гэт] [ʹинту:] [зэ] [ʹóо:тэ]?     Тыңдау
28 Мен жалға яхта алғым келеді. I want to rent a yacht.  [ай] [уонт] [ту:] [рэнт] [э,(эй)] [йот].     Тыңдау
29 Мен өзімнің жекеменшік яхтамның болғанын армандаймын.  I wish I had my own yacht.  [ай] [уиш] [ай] [хэд] [май] [эун] [йот].     Тыңдау
30 Роликтермен қай жерде сырғанауға болады?  Where can I roller skate?  [уэа] [кэн] [ай] [ʹрэулэ] [скэйт]?     Тыңдау
31 Мен дельтапланда ұшқым келеді.  I'd like to fly a hang glider.  [айд] [лайк] [ту:] [флай] [э,(эй)] [хэнг] [ʹглайдэ].     Тыңдау
32 Серфингті қай жерде үйренсем болады?  Where can I practice surfing?  [уэа] [кэн] [ай] [ʹпрэктис] [ʹсё:финг]?     Тыңдау
33 Бүгін суға түсуге тыйым салынған.  Swimming is prohibited today.  [ʹсуиминг] [из] [прэʹхибитид] [тэʹдэй].     Тыңдау
34 Дауылды күні қайықпен немесе яхтамен жүзу өте қауіпті.  Boating or sailing in stormy weather is extremely dangerous!  [ʹбэутинг] [о:] [ʹсэйлинг] [ин] [ʹсто:ми] [ʹóэзэ] [из] [икʹстри:мли] [ʹдэйнджэрэс]!     Тыңдау