Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

4. АДАМНЫҢ ЖАСЫН СҰРАУ
AGE
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1. Адамның жасын сұрау Age [эйдж] Тыңдау

2. Сіз қаншадасыз?

How old are you?

[хау] [эулд] [а:] [ью:]? Тыңдау
3. Мен I'm ... [айм] ... Тыңдау
4. - он жетідемін - seventeen - [͵сэв(э)нʹти:н] Тыңдау
5. - жиырма бестемін - twenty-five [ʹтуэнти]-[файв] Тыңдау
6. - отыздамын - thirty - [ʹсё:ти] Тыңдау
7. - қырық төрттемін - forty-four - [ʹфо:ти]-[фо:] Тыңдау

8. Сіз өз жасыңыздан жастау

(үлкендеу) көрінесіз.

You certainly don't look your age.

[ью:] [ʹсё:тнли] [дэунт] [лук]

[йо:] [эйдж].

Тыңдау
9. Сіздің туған күніңіз қашан? When were you born? [уэн] [уё:] [ью:] [бо:н]? Тыңдау
10. Қай жылғысыз? When were you born? [уэн] [уё:] [ью:] [бо:н]? Тыңдау
11. Мен 1979 жылы туғанмын. I was born in 1979. [ай] [уоз] [бо:н] [ин] 1979. Тыңдау

12. Сіз менен 3 жас үлкен/

кіші екенсіз.

You are three years older/

younger than me.

[ью:] [а:] [сри:] [йиэ] [эулдэ]/

[ʹянгэ] [зэн] [ми:].

Тыңдау
13. Менің туған күнім жақындап қалды. My birthday is very soon. [май] [ʹбё:сд(э)и] [из] [ʹвэри] [су:н]. Тыңдау
14. Бүгін менің туған күнім. Today it is my birthday. [тэʹдэй] [ит] [из] [май] [ʹбё:сд(э)и]. Тыңдау
15. Мына егде ханым кім? Who's that olderly lady? [ху:] [из] [зэт] [эулдэли] [ʹлэйди]? Тыңдау
16. Ол келбетті кісі. He is a good-looking man. [хи:] [из] [э,(эй)] [гуд]-[ʹлукинг] [мэн]. Тыңдау
17. Ол сүйкімді қыз. She is a pretty girl. [ши:] [из] [э,(эй)] [ʹприти] [гё:л]. Тыңдау
18. Сіздің бойыңыз қанша? How tall are you? [хау] [то:л] [а:] [ью:]? Тыңдау
19. Сіздің салмағыңыз қанша? What’s your weight? [уотc] [йо:] [уэйт]? Тыңдау