Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

5. Уақыт сұрау
Time
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
Уақыт сұрау Time [тайм] Тыңдау

1. Сағат қанша?

What time is it?

What is the time?

[уот] [тайм] [из] [ит]?

[уот] [из] [зэ] [тайм]?
Тыңдау
2. Сегізге жиырма минут қалды. It's twenty to eight. [итс] [ʹтуэнти] [ту:] [эйт]. Тыңдау
3. Төрттен он минут кетті.  It's ten past four. [итс] [тэн] [па:ст] [фо:]. Тыңдау
4. Әлі ерте.  It's early. [итс] [ʹё:ли]. Тыңдау
5. Кеш болып кетті ме?  Is it late? [из] [ит] [лэйт]? Тыңдау
6. Ол жерге жаяу қанша уақытта жетуге болады? How long does it take to walk over there? [хау] [лонг] [даз] [ит] [тэйк] [ту:] [уо:к] [ʹэувэ] [зэа]? Тыңдау
7. Сағат қанша болғанын айтып жіберіңізші.  What's the time, please?  [уотс][ [зэ] [тайм], [пли:з]?     Тыңдау
8.Маған нақты уақытты айтыңызшы.  Could you tell me the right time, please?  [куд] [ью:] [тэл] [ми:] [зэ] [райт] [тайм], [пли:з]?     Тыңдау
9. Сағат бес.  It's five.  [итс] [файв].     Тыңдау
10. Сағат тура алты.  It's six o'clock.  [итс] [сикс] [эʹклок].     Тыңдау
11. Сағат үш жарым.  It's half past three.  [итс] [ха:ф] [па:ст] [сри:].     Тыңдау
12. Екіден он бес минут кетті.  It's quarter past two.  [итс] [ʹкуо:тэ] [па:ст] [ту:].     Тыңдау
13. Тоғызға он бес минут қалды.  It’s quarter to nine   [итс] [ʹкуо:тэ] [ту:] [найн]      Тыңдау
14. Жетіге бес минут қалды.  It's five to seven.  [итс] [файв] [ту:] [ʹсэв(э)н].     Тыңдау
15. Жетіден бес минут кетті.  It's five past seven.  [итс] [файв] [па:ст] [ʹсэв(э)н].     Тыңдау
16. Сағат түскі (түнгі) он екі.  It's noon (midnight).  [итс] [ну:н] ([ʹмиднайт]).     Тыңдау
17. Ой, сондай кеш болып кетті ме?  Oh, is it as late as that!  [эу], [из] [ит] [эз] [лэйт] [эз] [зэт]!     Тыңдау
18. Сағат тоғыз болып қойды ма?  Is it nine already?  [из] [ит] [найн] [о:лʹрэди]?     Тыңдау
19. Менің сағатым он минут артта (алдыда). My watch is ten minutes slow (fast).  [май] [уоч] [из] [тэн] [ʹминитc] [слэу] ([фа:ст]).     Тыңдау
20. Менің сағатым тоқтап қалды.  My watch has stopped.  [май] [уоч] [хэз] [стопт].     Тыңдау
21. Мен сағаттың неше екенін білмеймін.  I don't know what time it is.   [ай] [дэунт] [нэу] [уот] [тайм] [ит] [из].      Тыңдау
22. Біздің уақытымыз көп.  We have plenty of time.  [уи:] [хэв] [ʹплэнти] [ов] [тайм].     Тыңдау
23. Бүгін ол кешігіп жатыр.  He's late today.  [хиз] [лэйт] [тэʹдэй].     Тыңдау
24. Мен тым ерте келіп қойған жоқпын ба?  Am I too early?  [эм] [ай] [ту:] [ʹё:ли]?     Тыңдау
25. Сіз кешіктіңіз.  You are late.  [ью:] [а:] [лэйт].     Тыңдау
26. Жылдамдатыңыз!  Hurry up!  [ʹхари] [ап]!     Тыңдау
27. Тезірек!  Be quick!  [би:] [куик]!     Тыңдау
28. Бүгін нешесі?  What's the date today?  [уотс] [зэ] [дэйт] [тэʹдэй]?     Тыңдау
29. Кеше нешесі болып еді?  What was the date yesterday?  [уот] [уоз] [зэ] [дэйт] [ʹйестэди]?     Тыңдау
30. Бүгін үшінші мамыр.  Today it is the third of May.  [тэʹдэй] [ит] [из] [зэ] [сё:д] [ов] [мэй].     Тыңдау
31. Бүгін аптаның қай күні?  What's the day of the week today?  [уотс] [зэ] [дэй] [ов] [зэ] [ви:к] [тэʹдэй]?     Тыңдау
32. Бүгін дүйсенбі.  Today it is Monday. [тэʹдэй] [ит] [из] [ʹманди]. Тыңдау