Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

6. АУА РАЙЫН БІЛУ
Weather
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1. Ауа райын білу Weather уэзэ] Тыңдау
2. Сіздіңше ауа райы қандай болмақ? What do you think the weather will be like? [уот] [ду:] [ью:] [синк] [зэ] [ʹуэзэ] [уил] [би:] [лайк]? Тыңдау
3. Бүгінгі ауа райының болжамы қандай?  What's the forecast for today?  [уотс] [зэ] [ʹфо:ка:ст] [фо:] [тэʹдэй]?     Тыңдау
4. Бүгін ауа райы қандай?  What's the weather like today?  [уотс] [зэ] [ʹуэзэ] [лайк] [тэʹдэй]?     Тыңдау
5. Бүгін ауа райы ... Today it is ... outdoors. [тэʹдэй] [ит] [из] ... [аутʹдо:з]. Тыңдау
6. - суық - cold - [кэулд] Тыңдау
7. - ыстық - hot - [хот] Тыңдау
8. - желді - windy - [ʹуинди] Тыңдау
9. - бұлтты - cloudy - [ʹклауди] Тыңдау
10. - салқын - cool - [ку:л] Тыңдау
11. - жылы - warm - [уо:м] Тыңдау
12. - жаңбырлы - rainy - [ʹрэйни] Тыңдау
13. Ертең жаңбыр болады ма екен?  Is it expected to rain tomorrow?  [из] [ит] [икʹспэктид] [ту:] [рэйн] [тэʹморэу]?     Тыңдау
14. Құйын. Құмды жел.  Sandstorm. [ʹсэндсто:м]     Тыңдау
15. Синоптиктер қардың қатты жауатындығын айтады.   Snowstorm (blizzard) expected. [ʹснэусто:м] ([ʹблизэд]) [икʹспэктид]. Тыңдау
16. Қатты жаңбыр жауып тұр.  It's pouring.  [итс] [ʹпо:ринг].     Тыңдау
17. Жаңбыр шелектеп құйып тұр. Аспанның түбі тесіліп қалған сияқты. It is raining cats and dogs.  [ит] [из] [рэйнинг] [кэтс] [энд] [догз].     Тыңдау
18. Суыта бастады. It's getting colder.  [итс] [ʹгэтинг] [кэулдэ].     Тыңдау
19. Ауа температурасы бүгін фаренгейт бойынша 95 градусқа дейін көтерілмек. The temperature will rise up to ninety five degrees Fahrenheit.  [зэ] [ʹтэмп(э)рэчэ] [уил] [райз] [ап] [ту:] [ʹнайнти] [файв] [диʹгри:з] [ʹфэрэнхайт].     Тыңдау
20. Сәрсенбі күні ауа температурасы Цельсий бойынша 32 градусқа дейін көтеріледі. On Wednesday the temperature will reach 32 degrees Celsius / centigrade [он] [ʹуэнзди] [зэ] [ʹтэмп(э)рэчэ] [уил] [ри:ч] 32 [диʹгри:з] [ʹсэлсиэс] / [ʹсэнтигрэйд] Тыңдау
21. Температура 0-ден 8 градусқа дейін төмендейді. The temperature will drop to eight degrees below zero.  [зэ] [ʹтэмп(э)рэчэ] [уил] [дроп] [ту:] [эйт] [диʹгри:з] [биʹлэу] [ʹзи(э)рэу].     Тыңдау
22. Ауа температурасы көтеріліп бара жатыр. Air temperature increases. [эа] [ʹтэмп(э)рэчэ] [ʹинкри:зис]. Тыңдау
23. Ауа температурасы төмендеп барады. Air temperature decreases  [эа] [ʹтэмп(э)рэчэ] [ʹди:кри:зис]   Тыңдау