Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

63. САҒАТ ЖӨНДЕУ
WATCH REPAIR (SERVICE)
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 САҒАТ ЖӨНДЕУ WATCH REPAIR (SERVICE)    Тыңдау
2 Сіздер Ролекс сағатын жөндейсіздер ме?  Do you service Rolex watches?  [ду] [ю] [с'ёвис] [р'олэкс] [уоч]? Тыңдау
3 Менің сағатым күн сайын 2 минутқа ілгері жүреді. My watch runs 2 minutes ahead a day.  [май] [уоч] [гейнз] [ту] [м'инитс] [э] [дэй]. Тыңдау
4 Менің сағатым артта.  My watch runs behind.  [май] уоч] [ранз] [бих'айнд]. Тыңдау
5 Менің сағатым тоқтап қалды.  My watch has stopped running. [май] [уоч] [хэз] [стопт] [р'анинг]. Тыңдау
6 Менің қабырға сағаттарым, тіпті, тықылдамайды да.  My clock does not even tick.  [май] [клок] [даз] [нот] ['ивэн] [тик]. Тыңдау
7 Сіз оны жөндей аласыз ба?  Can you repair it?  [кэн] [ю] [рип'еэ] [ит]? Тыңдау
8 Сіз батарейкасын ауыстырып бере аласыз ба?  Can you replace the battery? [кен] [ю] [рипл'эйс] [зэ] [бэтэри]? Тыңдау
9 Сіздің сағатыңызды тазалау және майлау қажет.  Your watch needs cleaning and oiling.  [ё:] [уоч] [нид] [кл'ининг] [энд] ['ойлинг]. Тыңдау