Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

8. Ұлтын сұрау
Nationality
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Ұлтын сұрау Nationality [͵нэшэʹнэлити] Тыңдау
2 Сіз қай елден келдіңіз?  What country do you come from? [уот] [ʹкантри] [ду:] [ью:] [кам] [фром]? Тыңдау
3 Мен Қазақстаннан келдім.  I come from Kazakhstan [ай] [кам] [фром] [͵ка:зэкʹста:н] Тыңдау
4 Сіз қайдан боласыз?  Where are you from?   [уэа] [а:] [ью:] [фром]?      Тыңдау
5 Мен ...  I'm from ...  [айм] [фром] ...     Тыңдау
6 - Ресейденмін - Russia - [ʹрашэ] Тыңдау
7 - Украинаданмын - Ukraine - [йуʹкрэйн] Тыңдау
8 - Белоруссияданмын - Belorussia - [͵бэлэ(у)ʹрашэ] Тыңдау
9 - Италияданмын - Italy - [ʹитэли] Тыңдау
10 - Канададанмын - Canada - [ʹкэнэдэ] Тыңдау
11 - Англияданмын - England - [ʹинглэнд] Тыңдау
12 - Испанияданмын - Spain - [спэйн] Тыңдау
13 - АҚШ-танмын - the USA - [зэ] [ю эс эй] Тыңдау
14 - Жапонияданмын - Japan - [джэʹпэн] Тыңдау
15 Мен Астанада тұрамын. I live in Astana. [ай] [лив] [ин] [эстэ'на:]. Тыңдау
16 Бұл менің АҚШ-қа алғашқы сапарым.  This is my first visit to the USA  [зис] [из] [май] [фё:ст] [ʹвизит] [ту:] [зэ] [ю эс эй] Тыңдау
17 Мен ешқашан басқа елдерге сапар шегіп көрген жоқпын.  I've never visited other countries. [айв] [ʹнэвэ] [ʹвизитид] [ʹазэ] [ʹкантриз]. Тыңдау
18 АҚШ-та қанша уақыт болмақ ойыңыз бар?  How long are you going to stay in the USA?  [хау] [лонг] [а:] [ью:] [ʹгэуинг] [ту:] [стэй] [ин] [зэ] [ю эс эй]?     Тыңдау
19 Мен мұнда бірнеше апта болмақшымын.  I hope to stay here for a few weeks.  [ай] [хэуп] [ту:] [стэй] [хиэ] [фо:] [э,(эй)] [фью:] [уи:кс].  Тыңдау
20 Сіздің ұлтыңыз қандай?  What nationality/ethnicity are you?  [уот] [͵нэшэʹнэлити]/[͵эсʹнисити] [а:] [ью:]?     Тыңдау
21 Мен  I’m [айм] Тыңдау
22 - қазақпын -Kazakh -[кэʹза:х] Тыңдау
23 - орыспын - Russian - [ʹраш(э)н] Тыңдау
24 - украинмын - Ukrainian - [ью:ʹкрэйниэн] Тыңдау
25 - белоруспын - Belorussian - [͵бэлэ(у)ʹраш(э)н] Тыңдау
26 - евреймін - Jewish - [ʹджу:иш] Тыңдау
27 Менің анамның ұлты – неміс.  My mother is ethnic German. [май] [ʹмазэ] [из] [ʹэсник] [ʹджё:мэн]. Тыңдау
28 Ол АҚШ-тың азаматы.  He is American. [хи:] [из] [эʹмэрикэн]. Тыңдау